חומרי גלם במלאי בבית המלאכה

בעת ביצוע ההזמנה, יש לספק לבית המלאכה את חומרי הגלם שאינם נמצאים בטבלה להלן

במלאי בית המלאכה יש את חומרי הגלם הבאים ( ייתכנו חוסרים נקודתיים) :

הלוחות הינם ברוחב של 600 מ"מ

 סוגעובי/קוטר [מ"מ]
5052-H32 אלומיניוםלוח1
2
2.5
6061-T651 אלומיניוםלוח3
4
4.83
6.35 (1/4")
7.93 (5/16")
9.52 (3/8")
12
20
35
40
50
מוט עגול
6
8
10
12
16
20
25
30
40
50
63
80
100
פלב"ם 303מוט עגול2
3
4
5
6
8
10
12
16
20
25
פליזמוט עגול2
3
4
5
6
8
10
12
14
16
20
25
דלריןמוט עגול2
4
6
8
10
12
16
20
25
טפלוןמוט עגול2
4
6
8
12