ספקים לחלקי מכונות

דף זה מכיל קישורים לספקים שונים שעובדים עם המרכז. לחץ על שם הספק לפתיחת אתר הספק.

אספקת מתכות , חומרי גלם מפלסטיק

מסוב

מסילות לינאריות

בורג לינארי

כלי עבודה וציוד בית מלאכה

קשיחים וכלי עבודה

קפיצים

רצועות וגלגלי תזמון

חלקי מכונות

פתרונות הנעה חשמלית ובקרה

מחזיקי כבלים

פנאומטיקה והידראוליקה