034413 מעבדת תכן וייצור

מעבדת תכן וייצור מקנה ניסיון מעשי והתנסות בפיתוח מכני של מוצר חשמלי מהשלבים המוקדמים של הפרויקט ועד לקבלתו על ידי הלקוח.

המעבדה מכילה פרויקט מעשי אשר מתוכן על ידי קבוצת סטודנטים. הפרויקט מכיל את שלבי התכן של הפרויקט המקובלים בתעשייה כגון קבלת מפרט דרישות, והמשכו בפיתוח קונספטים ובחירת קונספט מוביל. בשלב הבא של הפרויקט, הסטודנטים מבצעים תכן מפורט של הקונספט הנבחר. שלב זה כולל הכנת תיק ייצור המכיל שרטוטי ייצור והרכבה בהתאם לתקני שרטוט עדכניים. הסטודנטים מלווים את ייצור הפרויקט בבית המלאכה של המרכז למערכות ייצור ורובוטיקה ומקבלים משוב מעובדי הייצור על השרטוטים והתאמתם לתהליך הייצור. לאחר ייצור הפרויקט, הסטודנטים בודקים את החלקים בסיום היצור, ומפיקים דוח מידות של החלקים המיוצרים. הסטודנטים מכלילים את הפרויקט ובודקים את הפרויקט בהתאם למפרט הדרישות.

המעבדה מתבצעת בקבוצות, בדומה לתעשייה והסטודנטים לומדים אופן עבודה בצוות עם מתכנים נוספים.

המעבדה מלווה בהרצאות של נושאים פרקטיים לטובת התמקצעות הסטודנטים בנושאים יישומיים בתכן. הנושאים הבאים נלמדים במעבדה:

 • תכן מערכת המבצעת תנועה לינארית ורדיאלית.
 • בחירת והגדרת חומרים לייצור המוצר.
 • שימוש במסבים ותכן בתי מסב.
 • מתן מידות הנדסיות בשרטוט.
 • העמקה בחירת סיבולות גיאומטריות ואפיצויות.
 • התאמת תכן החלק לשיטת ייצור.
 • הכרת ציפויים נפוצים והגדרתם בשרטוט.
 • בניית תיק ייצור עבור הפרויקט.
 • תכן לייצוריות ולהרכבתיות DFMA.
 • שימוש במנועי צעד וחישובי מומנטים.
 • תכנות בקר Arduino  עבור הפרויקט.
 • בחירת רכיבים קטלוגים וסטנדרטיים.
 • מדידות הנדסיות והפקת דוח מידות.

המעבדה גם כוללת חלק עיצובי, הנועד להקנות היכרות עם העולם של עיצוב המוצר. המעבדה כוללת הכרות עם היבטי עיצוב והבנת שפת העיצוב. הסטודנטים מאפיינים את הלקוח של הפרויקט ומעצבים את המוצר.
הנושאים הנלמדים:

 • חשיבה עיצובית.
 • איפון הלקוח מבחינה עיצובית.
 • אספקטים ויזואליים בעיצוב.
 • עיצוב המוצב בהתאם לאפיון הלקוח.

בסיום המעבדה הסטודנטים מציגים פרויקט פועל המתאים לדרישות המפרט.

[pb_slideshow group=”3″]