Fab Lab

ניתן להדפיס באופן עצמאי במדפסת תלת מימדית מסוג  makerbot replicator +במעבדת טי"מ באמצעות תוכנת 3DprintOS.com.

תהליך העבודה הינו :

  1. טעינת שם המשתמש בחומר גלם להדפסה באמצעות פתיחת הזמנת עבודה בתלת מימד . לפתיחה לחץ כאן.
  2. שם המשתמש (המייל המופיע בהזמנה) מוטען בסכום המבוקש.
  3. נשלח קישור למייל של המשתמש עם הנחיות כניסת לממשק ההדפסה 3DprintOS.
  4. המשתמש מדפיס באופן עצמאי 24/7  במדפסת.

פרטי המדפסת :

  • סוג המדפסת:  +Makerbot replicator
  • טכנולוגיית הדפסה: FDM
  • סוג החומר : PLA

מיקום המדפסת

ליד הכניסה למעבדה לטכנולוגיות ייצור מתקדמות (טי"מ).

ממשק ההדפסה

לכניסה לממשק ההדפסה לחץ כאן.

מדריך

לקבלת מדריך מפורט להדפסה עצמאית לחץ כאן