עבודת חוץ טכניון

בית המלאכה מייצר גם עבור לקוחות מחוץ לטכניון .

שלבי קבלת עבודה עבור גורם חוץ הינם:

  1. פתיחת הזמנת ייצור ממוחשבת ושליחת קבצי תלת מימד ושרטוטים בטופס הבא>טופס פתיחת הזמנת ייצור בבית המלאכה  .
  2. הצעת מחיר מאחראי בית המלאכה תשלח למזמין.
  3. אישור הזמנה מהלקוח לביצוע העבודה על מסמך עם לוגו של המזמין.
  4. ביצוע העבודה.
  5. הוצאת חשבון חיוב.

לפרטים נוספים יש לפנות למזכירות המרכז:
לאה שטרן
טלפון : 829-2102
פקס : 8228931