עבודת חוץ טכניון

בית המלאכה מייצר גם עבור לקוחות מחוץ לטכניון או ה. מכונות.

שלבי קבלת עבודה עבור גורם חוץ הינם:

  1. שליחת השרטוט לקבלת הצעת מחיר למזכירות המרכז.
  2. הצעת מחיר ממזכירות המרכז לעבודה בבית מלאכה תשלח למזמין.
  3. אישור הזמנה מהלקוח לביצוע העבודה על מסמך עם לוגו של המזמין.
  4. ביצוע העבודה.
  5. הוצאת חשבון חיוב.

לפרטים נוספים יש לפנות למזכירות המרכז:
לאה שטרן
טלפון : 829-2102
פקס : 8228931